Notícies

La Diputació de Girona presenta un model d'expedient de concessió del servei d'abastament d'aigua potable

Foto : La Diputació de Girona presenta un model d'expedient de concessió del servei d'abastament d'aigua potable

L'impulsa el servei de Compra Pública, que n'ha explicat els detalls en la jornada sobre aquest àmbit que ha tingut lloc a la Casa de Cultura de Girona

Aquest nou model ofereix unes pautes comunes d'interpretació que cada ajuntament pot adaptar a la realitat del seu municipi

L'aula magna de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona ha estat l'escenari aquest dimarts d'una jornada sobre la gestió indirecta del servei d'abastament d'aigua al món local. Un esdeveniment que ha servit per presentar el nou model d'expedient administratiu de concessió del servei de l'aigua, que ha ideat el servei de Compra Pública de la corporació, l'organitzador de la jornada. 

Es tracta d'un expedient per a la gestió indirecta de l'aigua que incorpora models del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques, del reglament del servei i de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. En definitiva, inclou unes pautes comunes d'interpretació que cada ajuntament ha d'adaptar en funció de les necessitats que tingui el seu municipi.

«A la Diputació de Girona, hem fet l'esforç de sintetitzar i actualitzar el marc jurídic i oferir en aquesta jornada un model de concessió per al segle XXI. Es tracta d'un model d'expedient que donarà seguretat jurídica a tots els secretaris i interventors, que afavorirà la competència i que proporcionarà una cobertura legal i clara als propers concessionaris del servei», ha recalcat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, durant la inauguració. 

Miquel Noguer hi ha afegit: «Fem aquest pas per acompanyar els ajuntaments, sobretot els dels municipis més petits, en el camí difícil de prestar un servei públic de qualitat, amb uns recursos escassos i una normativa jurídica densa i difícil. Reafirmem el nostre compromís per esdevenir l'eix vertebrador de les necessitats municipals». 

La gestió indirecta de l'aigua

El servei d'abastament d'aigua potable és un servei públic de titularitat municipal i representa en l'actualitat un dels serveis públics més complexos i sensibles que ha de prestar qualsevol ajuntament, de dins i fora de les comarques gironines. 

El funcionament del mercat d'abastament d'aigua potable domiciliari actual està integrat per dues branques, la gestió directa i la indirecta. Per bé que majoritàriament els municipis de Catalunya aposten per la primera via (55 %), en termes de població és al revés. El 80 % de la població, principalment concentrada en les àrees urbanes i properes a la costa -també a la demarcació de Girona-, aposta per la gestió indirecta, que promou la lliure competència. 

Tots els detalls d'aquest nou expedient tipus han anat a càrrec de Jordi Brunet, cap del servei de Compra Pública de la Diputació de Girona, i de Jordi Aurich, cap del servei de Secretaria. Ho han fet davant el centenar d'inscrits a la jornada, principalment personal tècnic i administratiu de l'Administració pública que gestiona procediments de contractació pública i de les empreses relacionades amb la gestió del servei d'abastament d'aigua. 

El nou expedient tipus de concessió del servei d'abastament d'aigua potable ja es pot trobar en el web de la Diputació de Girona.

La jornada també ha comptat amb les intervencions del director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes; el director general de l'Autoritat Catalana de la Competència, Pere Soler, i la cap d'Àrea d'Instrucció d'Expedients de l'Autoritat Catalana de la Competència, Susanna Grau. 

Després de les diferents ponències, el diputat de Desenvolupament Sostenible i Compra Pública, Joan Fàbrega, n'ha fet la cloenda: «Esperem que aquest sigui un expedient profitós i que, en general, els ajuntaments no se sentin sols a l'hora d'afrontar la nova contractació pública. Que sàpiguen que tenen sempre un canal obert d'ajuda i suport des de la Diputació». Al final, s'ha habilitat un espai de treball en xarxa (networking) per a tots els assistents a la jornada.