Notícies

La setena sessió, sobre aspectes econòmics de la nova compra pública, clou el IX Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local

Foto : La setena sessió, sobre aspectes econòmics de la nova compra pública, clou el IX Seminari d'Actualització Jurídica i

La vicepresidenta quarta, M. Àngels Planas, ha presentat la darrera sessió remarcant la bona participació en aquesta formació de la Diputació de Girona adreçada al personal dels ajuntaments de la demarcació

«Aspectes econòmics de la nova compra pública» ha estat el títol de la setena i darrera sessió del IX Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local, que ha tingut lloc aquest divendres al matí de forma telemàtica.

L'organització del seminari és a càrrec de la Diputació de Girona i té com a objectiu analitzar temes d'actualització juridicoeconòmica, fent èmfasi en les darreres modificacions legals i de jurisprudència que afecten les entitats locals, per tal de facilitar la tasca diària al personal dels ajuntaments de les comarques gironines.

M. Àngels Planas, vicepresidenta quarta de la Diputació de Girona, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda a la sessió de formació d'avui: «Esperem que sigui una jornada ben profitosa, tant pel contingut com pel debat que de ben segur podreu generar amb els ponents. I que les diferents sessions que heu anat seguint al llarg d'aquests darrers mesos hagin estat d'utilitat per a la vostra feina diària».

La jornada d'avui ha tingut tres ponents. Carmen Lucena, vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, ha presentat la primera ponència: «Relacions entre el valor estimat del contracte, les modificacions i les pròrrogues. Distincions amb les ordres de continuïtat del servei». Lucena, partint de les definicions legals dels conceptes, ha donat les pautes sobre com calcular el valor estimat d'aquells contractes en què es preveu la possibilitat de pròrroga i modificació, i ha parlat de la necessitat de planificació i programació dels contractes a fi d'evitar situacions de continuïtat en la prestació de serveis sense contracte, davant la conflictivitat jurídica, econòmica i disciplinària que porten aparellades aquestes situacions de fet.

La segona ponència, «La revisió de preus i la seva connexió amb l'estructura de costos», ha estat dictada per Carles Mallén, tècnic del Comitè de Preus i Contractes de la Generalitat de Catalunya, que ha exposat el marc normatiu actual de la revisió de preus i ha explicat com determinar els casos en què és procedent la revisió i la connexió entre l'estructura de costos del contracte i la fórmula de revisió que es proposa.

En la tercera i última ponència, Jordi Brunet i Mònica Ausellé, del Servei de Compra Pública de la Diputació de Girona, han parlat del càlcul del pressupost base de la licitació. Aquest apartat ha comptat amb una primera part en què s'ha contextualitzat legalment la necessitat dels òrgans de contractació de justificar que el pressupost del contracte sigui adequat als preus de mercat, i de manera més pràctica s'ha detallat el desglossament del pressupost base de licitació i s'han analitzat i executat exemples sobre la base de l'eina de confecció de pressupostos base de licitació, disponible a l'apartat iPlecs del departament de Compra Pública de la Diputació de Girona per a totes les administracions catalanes. En la segona part s'ha explicat detalladament la determinació correcta del valor estimat del contracte (VEC), concepte essencial en l'àmbit de la compra pública per garantir el principi de publicitat de les licitacions.

La vicepresidenta M. Àngels Planas ha destacat en aquesta darrera sessió que «aquest seminari d'actualització juridicoeconòmica ha agafat un bon ritme i en aquesta edició ha arribat als 170 inscrits». I ha afegit: «Aquesta formació fa especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals per tal de facilitar la tasca diària al personal dels ajuntaments de la demarcació de Girona».

El seminari d'enguany ha constat de set sessions sobre temàtiques tan interessants com:

  • Els reconeixements extrajudicials de crèdit
  • La consulta pública prèvia en l'elaboració d'ordenances i reglaments en l'àmbit local
  • L'avaluació ambiental en la tramitació del planejament urbanístic i dels projectes d'obres locals
  • La gestió i el control dels fons europeus de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea i el seu impacte en el sector local
  • Els aspectes generals i la regulació del teletreball
  • La utilització del domini públic: ús general, especial (llicència), privatiu (concessions demanials) i les diferències amb el dret de superfície
  • Aspectes econòmics de la nova compra pública