Notícies

El president Miquel Noguer assisteix a la junta del patronat de la Fundación Democracia y Gobierno Local

Foto : El president Miquel Noguer assisteix a la junta del patronat de la Fundación Democracia y Gobierno Local

La Diputació de Girona forma part del patronat d'aquest fundació

La reunió ha tingut lloc aquest matí a Madrid i ha estat presidida per la presidenta de la Diputació de Barcelona

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha assistit a la junta del patronat de la Fundación Democracia y Gobierno Local que ha tingut lloc aquest dijous a Madrid. La reunió ha estat presidida per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.

La Diputació de Girona forma part del patronat de la fundació juntament amb la resta de diputacions i cabildos insulars.

La Fundación Democracia y Gobierno Local és una entitat sense ànim de lucre constituïda l'any 2002 per iniciativa de la Diputació de Barcelona.

La seva finalitat és contribuir i donar suport a tot tipus d'actuacions i iniciatives per al coneixement, l'estudi, la difusió i l'assessorament en matèria de règim local. Al mateix temps, ha estat concebuda com a lloc de trobada i d'intercanvi en el qual les diputacions, els cabildos i els consells puguin posar en comú les seves experiències i coordinar esforços per afavorir el desenvolupament de les funcions de cooperació i assistència a les entitats locals.

Des de la Fundación Democracia y Gobierno Local, es treballa en xarxa i es vol ser un referent per a altres organitzacions estatals i internacionals en l'impuls de la qualitat institucional dels governs locals, fent-los més eficients en termes de prestació de serveis públics, reforçant la legitimitat democràtica i la confiança de la ciutadania. La fundació reforça els governs locals intermedis i el seu encaix en el sistema local, així com les seves relacions amb la resta de nivells de govern.