Notícies

El Ple de la Diputació de Girona aprova tres plans de serveis estratègics per als 221 municipis gironins 

Foto : El Ple de la Diputació de Girona aprova tres plans de serveis estratègics per als 221 municipis gironins 

Fan referència a les funcions d'assistència de secretaria intervenció, l'assessorament jurídic i l'assistència als òrgans interventors, que fins ara es prestaven des de l'organisme autònom XALOC

Aquests serveis, assumits de forma plena per la corporació aquest 2021, s'oferiran preferentment als micropobles i als municipis de menys de 1.000 habitants, els quals disposen de menys capacitat econòmica i de gestió

També es dona llum verda per unanimitat a una moció per obrir una línia d'ajuts per a autònoms i microempreses del sector cultural de les comarques gironines, afectats per la COVID-19

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat avui, per unanimitat, tres plans de serveis que han de servir per facilitar el control intern, la gestió financera, la dació fe pública i, en definitiva, l'activitat diària dels ajuntaments dels municipis de les comarques gironines. La corporació ha assumit de forma plena i ha centralitzat aquests serveis enguany amb l'objectiu d'incrementar-ne l'eficàcia i eficiència. Fins ara, els prestava el seu organisme autònom XALOC (Xarxa Local de Municipis), que ara se centrarà en les funcions de gestió tributària i de recaptació.

El primer d'aquests plans de serveis, el Pla de Serveis de Secretaria Intervenció, té per objecte oferir assistència en matèria de fe pública, assessorament legal preceptiu, funció interventora, control financer i de comptabilitat. Se centra principalment en els micropobles de menys de 500 habitants i, en un segon esglaó, en municipis de menys de 1.000 habitants. Actualment, es presta aquest servei a 27 municipis gironins a través d'un director coordinador i nou secretaris interventors que, a més, tenen el suport directe de tres tècnics jurídics i un auxiliar administratiu.

Des de la Secretaria General de la Diputació de Girona es canalitza el Pla de Serveis d'Assessorament i Assistència Jurídica, que s'ocupa del domini públic i el patrimoni, les expropiacions, el procediment administratiu electrònic, les eleccions locals, la gestió documental i l'arxiu i el subministrament d'aigua potable (ordenança i reglament), entre altres matèries. El servei es gestiona per mitjà d'un director coordinador, tres tècnics jurídics i un auxiliar administratiu, amb el suport del cap de servei i els secretaris de la mateixa corporació. A tot això se suma que a partir d'ara els Serveis Jurídics de la Diputació, que també feien tasques d'assessorament jurídic, se centraran en l'assistència judicial en recursos contenciosos administratius.

Els beneficiaris són les entitats locals de municipis de menys de 20.000 habitants, amb prioritat expressa per als de menys de 1.000 habitants. En aquest sentit, les particularitats de les comarques gironines fan que el 59 % dels seus municipis (131) no arribin al miler d'habitants. Tan sols n'hi ha una vintena (9 %) que superen la barrera dels 10.000 habitants. 

El tercer és el Pla de Serveis dels Òrgans Interventors de les Entitats Locals. Fins ara, només es preveia l'assistència en l'exercici del control intern. Arran de l'aprovació que han acordat avui tots els grups polítics de la corporació, es modifica el Pla i també hi integra els antics serveis d'assistència en matèria de control intern i el comptable, gestionats fins ara per XALOC. L'objectiu és millorar l'assistència tècnica de la Diputació de Girona i oferir un  servei integral als òrgans interventors de les entitats locals de la demarcació. 

Per bé que aquests serveis estan oberts a municipis de fins a 20.000 habitants, es prestaran de forma prioritària a les poblacions amb menys habitants i menor capacitat econòmica i de gestió. Tots aquests serveis són gratuïts per als ajuntaments. 

En paral·lel, i arran de la creació i integració d'aquests nous plans de serveis, la Diputació de Girona ha posat en marxa el portal de suport JIRA amb l'objectiu que els municipis i les entitats locals tinguin una via d'accés única a les sol·licituds d'assistència i, d'aquesta manera, s'evitin duplicitats. Aquest gestor d'incidències permet fer una anàlisi sistemàtica de les consultes i tenir dades de qualitat. Actualment, ja està activat en el lloc web de la corporació (https://seu.ddgi.cat/web/nivell/5870/portal-de-suport-de-la-diputacio-de-girona).

Subvencions per a reformes en cementiris
En la sessió d'avui del Ple també s'han aprovat les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a reformes en cementiris municipals de les comarques gironines durant el 2021. Es tracta d'una línia de subvencions que es va posar en funcionament el 2019 i que està dirigida a les localitat de menys de 1.000 habitants. 

Les actuacions finançades han de ser preferentment de correcció de deficiències dels elements estructurals del cementiri o en relació amb l'accessibilitat del recinte. L'import de les ajudes no pot ser inferior a 5.000 euros ni superior a 50.000, i no han d'excedir el percentatge del 90 %, calculat sobre el pressupost de les despeses subvencionables. 

En relació amb els criteris de valoració, enguany també es fa èmfasi en els elements de sostenibilitat ambiental (eficiència energètica, reducció de consums o de residus i reutilització), encaminats a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i a l'habilitació d'equipaments per a les cerimònies de persones d'altres creences religioses o conviccions. 

Nova línia de subvencions per a autònoms i microempreses del sector cultural
El Ple també ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel grup socialista per obrir una línia d'ajuts destinada a autònoms i microempreses del sector cultural de les comarques gironines, que arran de la COVID-19 han vist seriosament amenaçada la seva viabilitat. En alguns casos, fins i tot van haver d'aturar la seva activitat temporalment o l'han vist limitada com a conseqüència de les restriccions decretades pel Govern central i la Generalitat. 

La moció preveu subvencions per a les empreses que tinguin un màxim de 12 treballadors i una facturació màxima de 500.000 euros, amb l'objectiu de corregir els efectes de la pandèmia. Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions les iniciatives, els grups, les empreses o els autònoms que ja reben algun ajut de l'Àrea de Cultura. D'aquesta manera, la Diputació de Girona amplia la seva dilatada capacitat d'assistència a la cultura de la demarcació.