Notícies

La Diputació de Girona genera 2.654 impactes positius que contribueixen a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible

Foto : La Diputació de Girona genera 2.654 impactes positius que contribueixen a l'assoliment dels objectius de desenvolupam

La institució ha analitzat l'impacte de totes les actuacions del Pla de Mandat 2020-2023 i compta amb un sistema de més de 1.200 indicadors per mesurar el grau de compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030

«L'Agenda 2030 és el marc programàtic idoni per a la recuperació social i econòmica de la COVID-19», ha assenyalat Miquel Noguer, president de la Diputació

El conjunt d'actuacions que duu a terme la Diputació de Girona i el seu grup institucional durant el mandat 2020-2023 generen un total de 2.654 impactes directes en el teixit social, econòmic i mediambiental de la demarcació, que contribueixen positivament a l'assoliment dels disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS), iniciativa de l'Organització de les Nacions Unides, recollida en l'Agenda 2030.

Així ho han explicat aquest matí el president de la Diputació, Miquel Noguer, i el diputat de Desenvolupament Sostenible de l'ens supramunicipal, Joan Fàbrega, en la roda de premsa de presentació de l'alineament del Pla de Mandat 2020-2023 de la corporació amb els ODS.

Miquel Noguer ha explicat que la institució té un compromís ferm amb els ODS de l'Agenda 2030, i està implementant un Pla Estratègic amb l'objectiu d'orientar totes les polítiques públiques cap a l'assoliment dels objectius.

Així mateix, el president de la corporació ha assenyalat que «una de les accions principals d'aquest Pla Estratègic ha consistit a analitzar les 729 actuacions previstes en el Pla de Mandat i detectar com incideixen en l'assoliment dels ODS, el qual ha donat com a resultat 2.654 impactes», al qual ha afegit que «ara, el pas següent és fer el seguiment de l'evolució d'aquestes actuacions i dels impactes, amb un sistema de més de 1.200 indicadors, el qual ens permetrà conèixer el grau de compliment dels ODS a la Diputació de Girona».

Al llarg de l'acte s'ha donat a conèixer que els objectius en què més contribueix la corporació són el de les aliances (ODS 17), la participació i la transparència (ODS 16), les ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11), la reducció de les desigualtats (ODS 10) i la salut i el benestar (ODS 3).

El president de la Diputació durant la presentació ha assenyalat que el desenvolupament sostenible és un dels eixos principals del Pla de Mandat 2020-2023 de la Diputació i ha destacat que l'Agenda 2030 és un marc programàtic idoni per a la recuperació social i econòmica de la COVID-19, ja que ens insta a resoldre els problemes actuals sense perdre de vista els reptes de futur. I ha puntualitzat que l'Agenda «proposa un model en què es prioritzen les persones, especialment els col·lectius més vulnerables, i promou una economia estretament vinculada al territori, que ens deixi menys exposats i que permeti revertir la pèrdua de biodiversitat».


Un total de 2.654 impactes en disset ODS

Els 2.654 impactes incideixen directament en el desenvolupament sostenible del teixit social, econòmic i mediambiental gironí i estan distribuïts dins de cada ODS.


Més de 1.200 indicadors

La Diputació també ha creat un sistema de més de 1.200 indicadors vinculats a les actuacions i els impactes, amb els quals es farà un seguiment de l'evolució del grau de compliment dels ODS.

Joan Fàbrega, diputat de Desenvolupament Sostenible de la Diputació, ha destacat que «una de les fortaleses de l'Agenda 2030 és que estableix fites i indicadors concrets. Nosaltres hem agafat els 232 indicadors proporcionats per les Nacions Unides i n'hem creat més de 1.000, que ens serviran per mesurar el nostre grau de compliment a la vegada que potenciem la transparència, el bon govern i el retiment de comptes».


Exemple de l'alineament d'una acció

Durant la roda de premsa, el diputat de Desenvolupament Sostenible també ha posat un exemple de com s'ha fet l'alineament. Per explicar-ho, ha triat una de les 729 actuacions previstes al Pla de Mandat 2020-2023, concretament l'elaboració d'una campanya de subvenció per a la inversió en habitatges destinats a polítiques socials, que es pot trobar a l'enllaç següent: http://www.ddgi.cat/web/nivell/5522/pla-de-mandat---accions.

«Hem estudiat aquesta actuació i hem vist que contribueix a assolir els ODS 1.4, 6.1, 7.1, 10.3, 11.1, 13.2, 16.6 i 17.17, per la qual cosa comporta 8 impactes. Si ho apliquem a les 729 actuacions previstes, obtenim els 2.654 impactes. Així mateix, basant-nos en aquesta actuació, hem creat dos indicadors per mesurar el grau de compliment d'aquests 8 ODS. Concretament: el nombre d'habitatges subvencionats i l'import concedit», ha explicat el diputat. I ha afegit que, «un cop fet això amb totes les actuacions, hem obtingut (incloent-hi els 232 indicadors que ja ens venen donats per les Nacions Unides) més de 1.200 indicadors».


Aliança Catalunya 2030

La introducció dels ODS en les polítiques públiques de la Diputació es fa en el marc de l'Aliança Catalunya 2030, una associació d'administracions públiques, universitats, sindicats, entitats empresarials i organitzacions del tercer sector constituïda el passat mes de febrer. «Es tracta d'una estratègia mundial i també de país en què la Diputació té un rol molt destacat, ja que el 60 % de les fites que marca l'Agenda 2030 són locals i afecten directament els ajuntaments», ha destacat Joan Fàbrega.


L'Agenda 2030 i els disset ODS

L'Agenda 2030 va ser aprovada l'any 2015 per les Nacions Unides i estableix disset objectius de desenvolupament sostenible a assolir per al 2030. Així mateix, per tal de concretar el compliment dels objectius, estableix 169 fites i 232 indicadors de seguiment.

Es tracta d'un marc programàtic i un full de ruta global sense precedents històrics, que en el seu preàmbul estableix que està adoptat des de la consciència de «poder ser la primera generació que aconsegueixi posar fi a la pobresa, i l'última que encara tingui possibilitats de salvar el planeta».

Els tres àmbits principals en què incideix l'Agenda són: el creixement econòmic sostenible, la cura del medi ambient i la inclusió social, i els seus objectius s'emmarquen en cinc camps (les 5 «P»): persones, planeta, prosperitat, pau i aliances (partnership, en anglès).


Exposició sobre els ODS

Coincidint amb la presentació d'avui, el claustre de la Diputació de Girona acull una mostra organitzada per la Creu Roja, en què es presenta informació i fotografies sobre cada un dels 17 ODS. Així mateix, el proper dia 11 de desembre la Diputació de Girona organitzarà una jornada que tindrà com a eix central l'Agenda 2030 i els ODS.