Josep Bofill i Testart

Josep Bofill i Testart

Contacte

jbofill@ddgi.cat

Grup del PSC
a la Diputació de Girona

Grup del PSC a la Diputació de Girona
 • Alcalde de l'Escala
 • Diputat

Trajectòria institucional

 • Alcalde de l'Escala
 • Diputat de la Diputació de Girona
 • President del grup del PSC a la Diputació de Girona

Trajectòria professional

 • Professor associat a la Universitat de Girona
 • Enginyer adjunt en el departament d'investigació AMADE a la Universitat de Girona
 • Tècnic en el departament investigació APPLUS
 • Enginyer cap de taller a la Fàbrica Falgàs Comercial
 • Enginyer autònom
 • Soci gerent d'Artia Enginyers

Perfil professional

 • Enginyer tècnic industrial especialitat en mecànica
 • Màster en mecànica de materials

Informació econòmica relativa al càrrec

* Models aprovats en sessió ordinària de ple de 24 de novembre de 2015