Vanessa Peiró i Royán

Vanessa Peiró i Royán

Contacte

vpeiro@ddgi.cat

Grup de Junts per Catalunya
a la Diputació de Girona - CM

Grup de Junts per Catalunya a la Diputació de Girona - CM
 • Alcaldessa de Mont-ras
 • Diputada delegada de Girona Excel·lent i Mercats
 • Presidenta delegada de SEMEGA i membre del Consell Plenari del Consorci de les Gavarres

Trajectòria institucional

 • Alcaldessa de Mont-ras (2019 - actualment)

Trajectòria professional

 • Administrativa Ajuntament de Mont-ras - suport secretaria, serveis econòmics i urbanisme, responsable subvencions (1998-2019)
 • Empresària Hosteleria (2022-actualment)

Perfil professional

 • EGB. Col·legi Vedruna - Palafrugell. (1983-1994)
 • BUP. Institut Frederic Martí Carreras - Palafrugell (1994-1997)
 • COU. Institut Frederic Martí Carreras - Palafrugell (1997-1998)
 • Nivell B2 anglès del MCER. Marc Comú Europeu de Referència

Informació addicional

 • Delegada del Banc de Sang i Teixits a Mont-ras
 • Monitora i Directora de Lleure Infantil i Juvenil
 • Militant, coordinadora comarcal i consellera nacional de JUNTS

Informació econòmica relativa al càrrec

* Models aprovats en sessió ordinària de ple de 24 de novembre de 2015