Immaculada Muñoz i Díaz

Immaculada Muñoz i Díaz

Contacte

imunoz@ddgi.cat

Grup de Junts per Catalunya
a la Diputació de Girona - CM

Grup de Junts per Catalunya a la Diputació de Girona - CM
 • Regidora de l'Ajuntament d'Olot
 • Presidenta delegada de XALOC

Trajectòria institucional

 • 1a tinent d'alcalde i regidora de Salut, Seguretat i Cultura de l'Ajuntament de Riudaura. (2015 - 2019)
 • Regidora d'Acció Social i Cooperació, Igualtat de Gènere, Barrils. Transparència i Participació de l'Ajuntament d'Olot. (2019 - 2023)
 • Presidenta delegada de XALOC (2023 - actualment)
 • Regidora d'Acció Social i Cooperació, Salut i Coordinació de barris de l'Ajuntament d'Olot (2023 - actualment)

Trajectòria professional

 • Hospitalització, CCEE i Urgències i Emergències. Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
 • Gestió de la Unitat del Servei d'Urgències i Emergències. Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.

Perfil professional

 • Diplomada en infermeria. Universitat de Vic. (1995)
 • Postgrau d'Atenció prehospitalària urgent. Universitat de Girona
 • Postgrau en gestió en infermeria. Universitat de Girona.

Informació addicional

 • Consellera Nacional de Junts i membre de l'executiva comarcal de la Garrotxa.
 • Membre de la Comissió per a la Prevenció i Atenció de la Violència Masclista a la Garrotxa.
 • Membre de la Comissió d'Emergències de la Garrotxa.

Informació econòmica relativa al càrrec

* Models aprovats en sessió ordinària de ple de 24 de novembre de 2015