Educació i Joventut

L'any 2023 es crea el servei d'Educació i Joventut de la Diputació de Girona, vinculat a l'Àrea d'Acció Social, Salut Pública, Habitatge, Joventut i Educació.

Amb el convenciment que l'educació és clau en el desenvolupament com a societat, el servei neix amb l'objectiu de promoure la vinculació directa de l'educació amb les accions que busquen una millora de la salut, la inclusió i el canvi social.

Les accions del servei d'Educació i Joventut volen ampliar l'abast d'ambdós conceptes promovent una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de tota la vida per a tothom. En aquest context, concerta, integra i genera processos de col·laboració i intercanvi que milloren les sinergies entre els diversos agents que atenen les necessitats de les persones joves, especialment les que es troben en situació de vulnerabilitat.

En clau de comunitat, fomenta l'emancipació i l'emprenedoria, la participació i la consulta, i vetlla per un projecte intergeneracional de relleu a través de les relacions amb els poders públics en matèria d'educació, joventut, entitats juvenils, grups de joves i el tercer sector.

Serveis i activitats

Dades de contacte