Retiment de comptes

La rendició de comptes és el conjunt de mecanismes que permeten explicar i exposar, de manera objectivable, el grau d'assoliment i el compliment de les actuacions i propòsits dels diferents projectes.

El retiment de comptes és un element clau de la transparència de les administracions públiques i dels governs oberts.

 

Estat d'execució del Pla de Mandat 2024-2027

Peticions i resolucions de dret d'accés a la informació pública

Gestió de les queixes i suggeriments rebuts