Informes de morositat

Aquí podreu consultar els informes sobre el compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.