Jornada sobre la gestió indirecta del servei d'abastament d'aigua al món local

Jornada sobre la gestió indirecta del servei d'abastament d'aigua al món local

GIRONA, 14 de juny de 2022

Inscripcions

Programa

9.45 h - 10.00 h. Rebuda dels assistents.

10.00 h - 10.10 h. . Inauguració de la sessió, a càrrec de l'Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona.

10.10 h - 10.25 h. Intervenció del Sr. Samuel Reyes i López, director de l'Agència Catalana de l'Aigua.

10.25 h - 10.40 h. Intervenció del Sr. Pere Soler i Campins, director general de l'Autoritat Catalana de la Competència.

10.40 h - 11.10 h. Presentació de l'estudi «Anàlisi de competència en el subministrament d'aigua a l'àmbit urbà», a càrrec del Sr. Ivan Moreno i Torres, tècnic superior de competència de l'Autoritat Catalana de la Competència.

11.10 h - 11.40 h. Presentació del model d'expedient tipus de contractació de la concessió del servei d'abastament d'aigua potable, a càrrec del Sr. Jordi Brunet i Badosa, cap del Servei de Compra Pública de la Diputació de Girona.

11.40 h - 12.00 h. Presentació del model tipus de reglament del servei d'abastament d'aigua potable, a càrrec del Sr. Jordi Aurich i Taberner, cap del Servei de Secretaria de la Diputació de Girona.

12.00 h - 12.20 h. Torn obert de paraules.

12.20 h - 12.30 h. Cloenda de la jornada, a càrrec de l'Il·ltre. Sr. Joan Fàbrega i Solé, diputat delegat de Desenvolupament Sostenible i de Contractació pública.

12.30 h - 13.00 h. Habilitació d'un espai de treball en xarxa(networking) per a tots als assistents, amb degustació de productes amb segell «Girona Excel·lent» de la Diputació de Girona.

 

Objectius

El servei d'abastament d'aigua potable als municipis és un dels serveis més complicats a què han de fer front els municipis de Catalunya. La Llei de contractes del sector públic ha introduït una nova regulació legal de la concessió de serveis, dotada de més i millors eines jurídiques per gestionar uns serveis cada cop més complexos.

L'objectiu d'aquesta jornada és presentar un model complet d'expedient administratiu tipus de gestió del servei d'abastament d'aigua potable, en la modalitat de gestió indirecta, mitjançant la concessió del servei. L'expedient incorpora models tipus de plec de clàusules administratives particulars, de plec de prescripcions tècniques, de reglament del servei i d'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. Mitjançant aquest expedient s'ofereixen unes pautes comunes d'interpretació i gestió del servei d'aigua, que cada ajuntament pot adaptar a la realitat del seu municipi.

Destinataris

Personal tècnic i administratiu de les administracions públiques catalanes que gestionen procediments de contractació pública.

Personal tècnic i administratiu de les empreses relacionades amb la gestió del servei d'abastament d'aigua.

Data, horari i lloc

Data: dimarts, 14 de juny de 2022

Horari: de 9.45 a 13.00 hores

Lloc: aula magna de la Casa de Cultura de Girona (pl. de l'Hospital, 6)

Informació i inscripcions

Enllaç inscripció (https://formacio.ddgi.cat/product/jornada-sobre-la-gestio-indirecta-del-servei-daigua-al-mon-local).

La inscripció a aquesta jornada és gratuïta.

Per a qualsevol altra informació, podeu dirigir-vos al Servei de Compra Pública mitjançant l'adreça electrònica contractacio@ddgi.cat o trucant al 972 185 139. 

El termini d'inscripció és del 30 de maig al 10 de juny, ambdós inclosos. Atès que les places són limitades, es cobriran per rigorós ordre d'inscripció. 

La jornada compensarà les emissions de CO2 equiv que generi.

ODS