Cartipàs i retribucions dels càrrecs electes de la Diputació de Girona (2021)

Nom

Cognoms

Càrrec

Data de nomenament
Diputat/da

Dedicació

Retribucions brutes anuals

Indemnització màxima
per assistències a òrgans col·legiats

Miquel Noguer Planas President 04/07/2019 Exclusiva 79.118,20 No
Pau Presas Bertran Vicepresident primer 04/07/2019 Exclusiva 66.459,26 No
Albert Piñeira Brosel Vicepresident segon i diputat de Cultura 04/07/2019 Exclusiva 66.459,26 No
Maria Puig Ferrer Vicepresidenta tercera i presidenta delegada de Dipsalut 04/07/2019 Exclusiva 66.459,26 No
M. Àngels Planas Crous Vicepresidenta quarta i diputada d’Hisenda i serveis econòmics 04/07/2019 Sense dedicació No 66.459,30 €/any
Jordi Camps Vicente President delegat de Xaloc i diputat de promoció i desenvolupament econòmic, local i Diplab 04/07/2019 Sense dedicació No 52.745,48 €/any
Jaume Dulsat Rodríguez Vicepresident primer Patronat Turisme Costa Brava Girona SA 04/07/2019 Sense dedicació No 61.750.80 €/any
Roser Estañol Torrent Diputada de Recursos Humans 04/07/2019 Exclusiva 46.313,26 No
Eduard Llorà Cullet President del Consorci de les Vies Verdes 04/07/2019 Parcial 75% 34.734,98 No
Jordi Masquef Creus Vicepresident segon Patronat Turisme Costa Brava Girona SA i diputat d’Esports 04/07/2019 Exclusiva 51.459,10 No
Montserrat Mindan Cortada Diputada de programes europeus 04/07/2019 Sense dedicació No 46.313,10 €/any
Josep Sala Leal Diputat de Semega 04/07/2019 Sense dedicació No 46.313,10 €/any
Jordi Xargay Congost Diputat de Xarxa Viària i Noves Tecnologies 04/07/2019 Exclusiva 46.313,26 No
Joaquim Ayats Bartrina Diputat d’Habitatge, Assistència als municipis i Serveis generals 04/07/2019 Exclusiva 46.313,26 No
Josep M. Bagot Belfort Diputat de Suport a entitats locals 04/07/2019 Exclusiva 46.313,26 No
Lluís Amat Batalla Diputada de Medi ambient i portaveu de grup polític ERC 20/07/2021 Exclusiva 46.313,26 No
M. Teresa Brunsó Puigvert Diputada d’Acció social 04/07/2019 Sense dedicació No 46.313,10 €/any
Joan Fàbrega Solé Diputat de govern 04/07/2019 Exclusiva 46.313,26 No
Josep Piferrer Puig Diputat d’Educació 04/07/2019 Exclusiva 46.313,26 No
Eva Viñolas Marín Diputada d’Assistència als petits municipis 04/07/2019 Sense dedicació No 46.313,10 €/any
Pere Casellas Borrell President de grup polític PSC Sessió
Ple 20/04/2021
Sense dedicació No 44.306,20 €/any
Juli Fernández Iruela Diputat portaveu de grup polític PSC 04/07/2019 Sense dedicació No 44.306,20 €/any
Víctor Puga López Diputat portaveu adjunt oposició Sessió Ple 20/04/2021 Sense dedicació No 25.317,83 €/any
Beatriz Ventura Navarro Diputat oposició 04/07/2019 Sense dedicació No 25.317,83 €/any
Marta Guillaumes i Pibernat Presidenta i portaveu de grup polític GCUP Sessió
Ple 21/09/2021
Sense dedicació No 34.812,01 €/any
Gisela Saladich Parés Presidenta i portaveu de grup polític IdSelva 04/07/2019 Sense dedicació No 34.812,01 €/any
Carles Motas López President i portaveu de grup polític Tots Empordà 04/07/2019 Sense dedicació No 34.812,01 €/any
TOTAL 457.316,58 A determinar segons assistència efectiva

 

Documentació