Calendari de l'interventor

Setembre

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Les entitats locals amb societats financeres
  8. Entitats locals que tinguin empreses públiques
  9. Entitats locals que compleixin les condicions per adherir-se al fons del FFEELL

14 de setembre

Termini màxim d'elaboració
Abans del 15 de setembre

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 5 i 15.1 OHAP/2105/2012
Art. 27.2 LO 2/2012

Accés a la documentació:
Guia per complimentar la informació

15 de setembre

Termini màxim d'elaboració
Entre l'1 i el 15 del mes anterior a l'inici del trimestre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals adherides al FFEELL

Fonament jurídic
Art. 54 RDL 17/2014
ACDGAE

Termini màxim d'elaboració
Fins al 15 de setembre

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals que compleixin les condicions per adherir-se als fons del FFEELL

Fonament jurídic
RDL 17/2014
ACDGAE

29 de setembre

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 de setembre

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012