Calendari de l'interventor

Agost

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Totes les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Totes les entitats locals amb societats financeres

31 d'agost

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 d'agost

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012