Calendari de l'interventor

Juny

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Les entitats locals amb societats financeres
  8. Entitats locals que tinguin empreses públiques
  9. Entitats locals que compleixin les condicions per adherir-se al fons del FFEELL

15 de juny

Termini màxim d'elaboració
Entre l'1 i el 15 del mes anterior a l'inici del trimestre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals adherides al FFEELL

Fonament jurídic
Art. 54 RDL 17/2014
ACDGAE

Accés a la plataforma:
Aplicació de tramesa als FFEELL

Accés a informació complementària:
Guia Fons d'ordenació
Guia Fons d'impuls econòmic

29 de juny

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 de juny

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
R SGFAL - MINHAP

Accés a informació complementària:
Res. 09/02/2023 SGFAL

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 de juny

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012

Accés a la plataforma:
PMP corresponent al mes anterior

30 de juny

Termini màxim d'elaboració
Fins al 30 de juny

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Generalitat de Catalunya

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 11 OECF/138/2007
Art. 4.2.k RD 128/2018

Accés a informació complementària:
Accés a formularis de tutela financera

Termini màxim d'elaboració
Fins al 30 de juny

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Generalitat de Catalunya

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 12 OECF/138/2007
Art. 4.2.k RD 128/2018

Accés a informació complementària:
Accés a formularis de tutela financera