Calendari de l'interventor

Maig

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Les entitats locals amb societats financeres
  8. Entitats locals que tinguin empreses públiques
  9. Entitats locals que compleixin les condicions per adherir-se al fons del FFEELL

14 de maig

Termini màxim d'elaboració
Abans del 15 de maig

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
President de l'entitat local

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 212 RDLEG 2/2004

30 de maig

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de maig

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012

Accés a la plataforma:
Període mitjà de pagament mensual