Resolucions de rellevància pública

Comissió Jurídica Assessora

DICTAMEN 239/2017, de 7 de setembre. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Girona pel Sr. A pels danys i perjudicis derivats d'un accident sofert mentre circulava amb motocicleta per la carretera GI-V-5441, i que atribueix al mal estat del ferm i a la manca de senyalització

DICTAMEN 57/2015. Reclamació d'indemnització instada pel Sr. A davant la Diputació de Girona pels danys i perjudicis derivats d'un accident de trànsit i que atribueix a un estat de manteniment deficient de la carretera

DICTAMEN 188/2013. Plecs de clàusules administratives de caràcter general aplicables als contractes que signi la Diputació de Girona

DICTAMEN 102/2013. Interpretació de la clàusula X del Plec de prescripcions tècniques del contracte de subministrament, instal·lació i gestió de la Xarxa de desfibril·ladors de la demarcació de Girona formalitzat entre Dipsalut, organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, i l'empresa «M., SL»

DICTAMEN 61/2013. Reclamació d'indemnització instada davant la Diputació de Girona per la Sra. M. R. G. S., en nom propi i d'una filla, menor d'edat, pels danys i perjudicis derivats de la mort del cònjuge i pare, respectivament, amb motiu d'un accident de motocicleta a la carretera GI-V-6217 (PK 0,7, t. m. de Torroella de Fluvià) i que atribueixen a una manca de senyalització de la via

 

Comissió de Garantia de Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Resolució 522/2019, de 10 de setembre. Inversió en publicitat institucional i en subvencions als mitjans de comunicació

Resolució 450/2019, de 26 de juliol. Inversió en publicitat institucional i en subvencions als mitjans de comunicació

 

Darrera actualització: Febrer 2023