Estudis de costos

L'informe de costos i rendiments és una part del compte general de la Diputació en què consten els trets generals de la mateixa entitat i informacions sobre dades pressupostàries o financeres. En aquesta secció es detallen els estudis sobre costos i rendiments dels serveis prestats per la Diputació de Girona.