Unitat de Gestió de la Informació

Recopila i processa la informació econòmica en relació amb els ajuntaments i en fa el seguiment, així com el registre de convenis de totes les àrees que aprova la corporació. Aquesta unitat s'encarrega de la gestió de la convocatòria de subvencions a ajuntaments, ens i entitats per organitzar esdeveniments firals.