Ciberseguretat: un nou repte per als governs locals

Jornada en línia Ciberseguretat: un nou repte per als governs locals

 

Data: divendres 12 de juny de 2020

Horari: 9:15 h. a 14.30 h.

Retransmissió en directe des del canal de Youtube de la Diputació de Girona: https://www.youtube.com/user/DiputacioGirona/live

Llengua: castellà

Destinataris: personal al servei de les entitats locals i de la resta d'administracions públiques, universitats, investigadors, professors, i professionals vinculats al sector de la ciberseguretat.

Aforament en línia limitat: l'aforament a la plataforma digital a través de la qual es realitzarà la jornada és limitat, en ordre a la inscripció preferent del personal al servei de les entitats locals i, en particular, de la demarcació provincial de Girona: 250 persones

Inscripció gratuïta: Les persones inscrites podran suggerir preguntes als ponents des del mateix formulari d'inscripció

Període d'inscripció: del 28 de maig al 8 de juny

 

Organització i direcció acadèmica:

Dolors Canals Ametller
Professora Titular de Dret Administratiu
Departament de Dret Públic-Universitat de Girona

Col·laboració acadèmica:

Steven Kemp
Professor associat de Criminologia
Departament de Dret Públic-Universitat de Girona

Inauguració:

Miquel Noguer i Planas
Il·lm. President de la Diputació de Girona 

Objectius generals

Cada vegada són més freqüents els ciberatacs a les administracions públiques, incloses les locals, que s'han vist incrementats en els últims mesos degut a la situació extraordinària causada per la COVID-19 i l'augment de l'ús de la xarxa i de les noves tecnologies per les instàncies administratives. L'interès creixent d'aquesta jornada, en un inici prevista en format presencial, ha portat a les institucions organitzadores a prendre la decisió de realitzar-la en línia i difondre-la al conjunt de l'Estat, ampliant l'aforament des de plataformes virtuals.

Els objectius generals de la jornada es concreten en dos: el primer, assenyalar la urgència de l'adopció de mesures i solucions davant la problemàtica de la ciberseguretat en el món local i, segon, formar el personal al servei de les administracions municipals en els elements essencials de la seguretat en el ciberespai, en el que actuen i interactuen.

Objectius específics

Divulgatiu: advertir els governs locals del conjunt de l'Estat, en general, i de la demarcació provincial de Girona, en particular, dels riscos que la criminalitat en el ciberespai presenta per a llur actuació a través dels recursos que faciliten l'avanç tecnològic i els mitjans informàtics.

Formatiu: formar el personal al servei de les administracions locals en els aspectes essencials en matèria de ciberseguretat, entre d'altres: els conceptes bàsics, els atacs informàtics més habituals, la concurrència del factor humà, i els organismes públics i els instruments de millora de la seguretat en el ciberespai. Aquests coneixements han de proporcionar al personal dels governs locals noves habilitats i competències que els permetin gestionar els riscos tecnològics en l'exercici de llurs responsabilitats.

De recerca: donar a conèixer la creació d'una xarxa d'investigació en el Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona en matèria de ciberseguretat en el marc de la societat digital de segle XXI, en col·laboració amb la Diputació de Girona. La Diputació considera d'especial interès donar suport a la investigació, la divulgació i la transferència de coneixement en aquest sector que afecta directament els municipis de la demarcació provincial de Girona.

Programa


9:15 h. Accés i admissió a la plataforma virtual

9:45 h. Inauguració i presentació de la jornada

10:00 h. Ángel Gómez de Ágreda. Coronel de l'Aviació. Ministeri de Defensa.

"Ciberseguretat en un món hiperconnectat"

10:30 h. Elvira Tejada de la Fuente. Fiscal de Sala del Tribunal Suprem. Coordinadora Nacional contra la Criminalitat Informàtica.

"La resposta de l'Estat de Dret davant els atacs informàtics i l'ús fraudulent del ciberespai"

11.00 h. José R. Agustina Sanllehí. Catedràtic acreditat de Dret Penal. Universitat Internacional de Catalunya. Consultor.

"Factor humà i prevenció del cibercrim"

11.30 h. Debat amb cafè
Moderen: Dolors Canals i Steven Kemp

12:00 h. Enrique Benítez Palma. Conseller de la Cambra de Comptes d'Andalusia i Carlos Vaz Calderón, auditor de la Cambra de Comptes d'Andalusia.

"Instruments per a millorar la ciberseguretat en les entitats locals"

12:45 h. Genís Margarit Contel. Enginyer de Telecomunicacions. Professor de Ciberseguretat de la Universitat Pompeu Fabra.

"Simulacre de ciberatac a un ajuntament (phishing, ransomware i teletreball insegur)"

13:15 h. Oriol Torruella i Torres. Director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

 "La estratègia de ciberseguretat de Catalunya i el món local"

13:45 h: Debat amb aperitiu
Moderen: Dolors Canals i Steven Kemp

14:15 h. Cloenda:
Susanna Oromí Vall-llovera. Professora Titular de Dret Processal. Directora del Departament de Dret Públic-Universitat de Girona.

 

Institució organitzadora:

udg-dp

 

Institució col·laboradora:

Diputació de Girona

 

Amb el suport de:

udg-fundacio

 

acc