Servei de Programes Europeus

El Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona proporciona suport als ajuntaments, als ens locals i a les entitats de Girona, com també a les àrees i departaments de la corporació, en la recerca de finançament provinent de la Unió Europea.

El Servei ofereix atenció individualitzada als ajuntaments, als ens locals i a les entitats que ho demanin.

S’ofereix informació bàsica en relació amb el funcionament de les principals línies d’ajut i de subvencions de la UE, que s’ha organitzat en tres documents que abasten àmbits significatius de les polítiques comunitàries: guia d’ajuts de la UE, premis i concursos europeus i política de cohesió econòmica, social i territorial 2014-2020. 

El Servei de Programes Europeus també és el responsable del seguiment de les associacions de cooperació europea següents: Arc Llatí, Agrupació Europea de Cooperació Territorial. Eurodistricte de l’espai català transfronterer, Euroregió Pirineus Mediterrània...

Serveis i activitats

Dades de contacte