Les comissions informatives i de seguiment

Les comissions informatives i de seguiment de les àrees de gestió són els òrgans permanents d'estudi, d'informe i de consulta sobre els assumptes que s'han de sotmetre al Ple, com també responsables del seguiment de la gestió dels òrgans de la Diputació. També poden emetre dictàmens en relació amb els assumptes del seu àmbit, si són de la competència de la Junta de Govern i si aquesta ho requereix.

Els diputats i diputades tenen dret a participar en les comissions informatives en representació del seu grup polític. El Ple determina el nombre i els components de cada comissió informativa amb criteris de proporcionalitat.

Les comissions informatives de la Diputació de Girona es corresponen amb les àrees en què es divideix la corporació i són les següents:

Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local

Vocals:

Joaquim Roca Ventura

Vanessa Peiró Royán

Míriam Lanero Carrillo

Immaculada Muñoz Díaz

Natàlia Figueras Pagès

Joan Plana Sagué

Miquel Reverter Tres

Maite Tixis Padrosa

Nil Papiol Champagne

Juli Fernández Iruela

Josep Bofill Testart

Joan Martín Puntada

Guillem Surroca Pascual

Pere Garriga Solà

Carles Motas López

Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies i Esports

Mònica Alcalà Torrent

Mònica Alcalà Torrent

Vicepresidenta

Vocals:

Alfons Casamajó Carrera

Vanessa Peiró Royán

Jordi Masquef Creus

Joaquim Roca Ventura

Maria Àngels Planas Crous

Joan Plana Sagué

Miquel Reverter Tres

Nil Papiol Champagne

Josep Maria Bagot Belfort

Joan Martín Puntada

Adrià Lamelas Martínez

José Maria Martínez Chinchilla

Guillem Surroca Pascual

Pere Garriga Solà

Carles Motas López

Comissió Informativa d'Acció Social, Salut Pública, Habitatge, Joventut i Educació

Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Presidenta
Natàlia Figueras Pagès

Natàlia Figueras Pagès

Vicepresidenta

Vocals:

Maria Àngels Planas Crous 

Jordi Camps Vicente

Immaculada Muñoz Díaz

Jordi Masquef Creus

Míriam Lanero Carrillo

Maite Tixis Padrosa

Mònica Alcalà Torrent

Nil Papiol Champagne

Miquel Reverter Tres

Joan Martín Puntada

José Maria Martínez Chinchilla

Adrià Lamelas Martínez

Jordi Casas Comas

Pere Garriga Solà

Carles Motas López

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Vocals:

Alfons Casamajó Carrera

Vanessa Peiró Royán

Míriam Lanero Carrillo

Joaquim Roca Ventura

Jordi Camps Vicente

Nil Papiol Champagne

Joan Plana Sagué

Miquel Reverter Tres

Mònica Alcalà Torrent

Juli Fernández Iruela

Josep Bofill Testart

José Maria Martínez Chinchilla

Jordi Casas Comas

Pere Garriga Solà

Carles Motas López