Informació d'interès per a corporacions locals per mantenir l'activitat ordinària en període de confinament

La crisi sanitària del Covid-19 ha provocat moltes incerteses. I aquests interrogants també es generen en l'àmbit de les administracions públiques, arran de l'escenari excepcional que han dibuixat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, i el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport i en matèria tributària i econòmica. En aquest context, la Diputació de Girona referma el suport als 221 municipis de les comarques gironines i, amb la informació que es detalla tot seguit, orienta ajuntaments i consells comarcals per tal que puguin mantenir amb plenes garanties l'activitat ordinària.