Pacte de les Alcaldies

El Pacte de les Alcaldies per l'Energia Sostenible i el Clima és el principal moviment europeu en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb aquest compromís, els signants del Pacte es van proposar superar l'objectiu de la Unió Europea de reduir el 20 % de les emissions de CO2 abans del 2020. Actualment l'adhesió dels municipis es concreta en la reducció del 55 % de les emissions de CO2 abans del 2030 i en l'augment de la resiliència del territori al canvi climàtic. Properament, els compromisos seran aconseguir la neutralitat climàtica per al 2050.

La Diputació de Girona, amb el suport del CILMA i dels consells comarcals gironins, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, promou aquesta iniciativa europea en l'àmbit de les comarques gironines. La Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la Direcció General d'Energia de la Comunitat Europea i va esdevenir coordinadora territorial del Pacte per oferir suport tant tècnic com econòmic als seus signataris.

Actualment, 210 ajuntaments de les comarques gironines s'han adherit al Pacte i estan aprovant els plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima (PAESC). La Diputació de Girona ofereix subvencions per executar les accions planificades amb l'objectiu d'assolir els compromisos dels ajuntaments amb el Pacte i un pla de serveis d'assistència tècnica per fer estudis de viabilitat, redactar projectes, assessorar en la redacció de plecs per a la licitació d'obres que millorin l'eficiència energètica i instal·lar energies renovables en equipaments municipals.

Serveis i activitats

Dades de contacte