Prevenció d'incendis

Una de les finalitats i competències del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona és assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l’Administració local i en matèries com ara la prevenció d’incendis, especialment en el compliment de les obligacions derivades de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i les seves modificacions.

Es desenvolupen campanyes d’informació i vigilància contra incendis forestals en els espais naturals protegits amb un risc alt d’incendi forestal (el Parc Natural del Cap de Creus, el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i els massissos de les Gavarres i de les Cadiretes), mitjançant convenis amb les associacions i federacions d’agrupacions de defensa forestal (ADF).

Mitjançant la convocatòria de subvencions per a actuacions en matèria forestal es dona suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) i a ajuntaments propietaris de terrenys forestals. També, mitjançant el Pla de Serveis d’Assistència en Matèria de Prevenció d’Incendis, els ajuntaments es poden beneficiar de serveis en relació amb el compliment de les obligacions derivades de la Llei 5/2003.

Es col·labora amb els Bombers de la Generalitat per al manteniment d’infraestructures per a la lluita contra incendis.

Serveis i activitats

Dades de contacte