Cartografia

Des de l'Àrea de Medi Ambient es gestiona la cartografia de les comarques gironines, obtinguda en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Els àmbits de gestió són els següents:

  • Actualització de la cartografia digital de nuclis urbans a escala 1:1000.
  • Explotació i cessió als ajuntaments, altres entitats i persones interessades de la cartografia urbana 1:1000 propietat de la Diputació de Girona.
  • Assistència tècnica als ajuntaments en matèria de cadastre, camins, recursos i informació geogràfica.

Dades de contacte