Educació ambiental

Des de Medi Ambient es desenvolupen diverses campanyes d’educació ambiental adreçades als centres escolars, les quals són complementàries en continguts i metodologies: "Descoberta de l’entorn de l’escola", "Del mar als cims" i "Tallers ambientals".

També s’edita diferent material tècnic o educatiu i es disposa d’altres eines pedagògiques a disposició de centres educatius i organitzacions.

S’organitzen els Tallers de la Diputació de Girona per a Educadors Ambientals, que són unes jornades que pretenen complementar els coneixements dels professionals locals amb les experiències i visions d’experts de fora de les comarques gironines.

Serveis i activitats

Dades de contacte