Jordi Masquef i Creus

Jordi Masquef i Creus

Grup de Junts per Catalunya
a la Diputació de Girona - CM

Grup de Junts per Catalunya a la Diputació de Girona - CM
 • Alcalde de Figueres
 • Diputat delegat del servei d'Esports
 • Vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
 • Portaveu adjunt del grup de Junts per Catalunya a la Diputació de Girona - CM

Trajectòria institucional

 • Diputat delegat del servei d'Esports de la Diputació de Girona
 • Vicepresident primer del Patronat de Turisme
 • Alcalde de Figueres

Trajectòria professional

 • Advocat i assessor fiscal Landwell-PricewaterhousCoopers
 • Advocat i assessor fiscal E&Y
 • Professor del Grau d'Administració i Direcció Empreses a ESADE - URL
 • Tècnic Gestor Tributària a l'Agència Tributària de Catalunya

Perfil professional

 • Llicenciat en Dret. Universitat de Girona
 • Màster en Assessoria i Gestió Tributària. ESADE- URL
 • Postgrau en dret de família i successions. UPF

Informació econòmica relativa al càrrec

* Models aprovats en sessió ordinària de ple de 24 de novembre de 2015