Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini són propietat de la Diputació de Girona (d'ara endavant la Diputació), amb domicili a la pujada de Sant Martí, núm. 4-5, Girona (CP-17004), CIF 1700000A, telèfon +34 972 185 000 i adreça electrònica suggeriments@ddgi.cat.

---

La informació facilitada per mitjà d'aquest lloc web no substitueix la que figura a la Seu electrònica de la Diputació, l'única que té plena validesa legal.

La Diputació no es fa responsable del contingut, l'exactitud i l'actualització de la informació que prové d'altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d'enllaços.

---

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els gràfics, les bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d'informació i per oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de la Diputació. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d'aquests continguts que corresponen o bé a la Diputació o a terceres persones que n'han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s'indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, la distribució i la comunicació pública dels continguts d'aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa i per escrit de la Diputació.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d'autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada (CC BY-NC-ND 4.0 INT) de Creative Commons.

L'escut oficial de la Diputació, els altres dissenys i logotips que l'identifiquen, així com els dels coorganitzadors i col·laboradors dels premis, només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia i per escrit de la Diputació, o bé quan es tracti d'identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de la Diputació. La Diputació n'autoritza també usos no-lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de la Diputació.

---

La Diputació entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera prou informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se'n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s'integraran als fitxers de la Diputació per al seu tractament amb les finalitats que s'indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació tot adreçant-se a la Diputació per qualsevol mitjà.

La Diputació informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmoda i ràpida la comunicació que s'estableix entre l'usuari i el lloc web. La vigència d'aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d'Internet per obtenir-ne un millor coneixement i control. Vostè ha estat informat prèviament de la instal·lació de les galetes. Trobarà més informació a l'apartat de Política de galetes.