Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya

  • Víctor Puga i López
  • Joaquim Rodríguez i Vidal