CILMA

El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) està integrat per un gran nombre d'ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona.

Es proposa els objectius següents:

  • La cooperació i l'intercanvi: constituir un instrument de cooperació i d'intercanvi per al desenvolupament sostenible dels municipis de les comarques gironines, així com també per a la implantació de les Agendes 21 locals.
  • La sostenibilitat com a fet transversal: fomentar la integració dels aspectes ambientals a les polítiques de desenvolupament territorial, social i econòmic dels municipis.
  • La divulgació d'experiències: difondre de forma àmplia informació actualitzada de casos concrets i exercicis de bones pràctiques de desenvolupament de la sostenibilitat.
  • El suport a la gestió dels ens locals: oferir, als responsables polítics i tècnics de les administracions locals, models, mètodes i tècniques de bones pràctiques de desenvolupament sostenible.
  • L'actuació conjunta: promoure i potenciar accions conjuntes amb altres xarxes que treballen en el camp de la sostenibilitat.
  • La mobilització d'iniciatives per al bé d'un objectiu comú: promoure la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el procés de les Agendes 21 locals.