CILMA

El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) està integrat per un gran nombre d'ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals que lliurement i voluntària s'hi han adherit. De la Diputació de Girona en forma part el diputat o diputada responsable de Medi Ambient, i dos diputats o diputades designats lliurement per la presidència de la corporació.

 

Aneu al web de CILMA

Els seus objectius són:

  • Constituir un instrument de cooperació i d'intercanvi per al desenvolupament sostenible dels municipis de les comarques gironines, així com per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de la UNESCO.
  • Fomentar la integració dels aspectes ambientals en les polítiques de desenvolupament territorial, social i econòmic dels municipis.
  • Difondre de manera àmplia informació actualitzada de casos concrets i exercicis de bones pràctiques de desenvolupament de la sostenibilitat.
  • Oferir als responsables polítics i tècnics de les administracions locals models, mètodes i tècniques de bones pràctiques de desenvolupament sostenible.
  • Promoure i potenciar accions conjuntes amb altres xarxes que treballen en el camp de la sostenibilitat.
  • Promoure la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el compromís de consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.
  • Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre els ens locals, el món acadèmic i la societat civil en l'àmbit del desenvolupament sostenible.

Dades de contacte