• Presidència

  • Gabinet de Presidència
  • Protocol, premsa i comunicació
  • Oficina de Difusió
  • Unitat de Gestió de la Informació
  • Serveis Lingüístics
 • Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local

  • Secretaria General

   • BOP (Butlletí Oficial de la Província)
   • Registre General d'Entrada i Sortida de Documents
  • Assistència i cooperació als municipis
  • Intervenció
  • Servei d'Arquitectura
  • Servei d'Enginyeria - Protecció Civil
  • Tresoreria
  • Serveis Jurídics
  • Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència
  • Habitatge
  • Servei d'Arxius i Gestió de Documents
  • Compra Pública
  • Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans
  • Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
  • Patrimoni i Expropiacions
 • Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació

  • Cooperació Cultural
  • Monuments
  • Biblioteques
  • INSPAI, Centre de la Imatge
  • Comunicació Cultural
  • Noves Tecnologies

   • Oficina de Suport a l'Administració Electrònica
  • Servei d'Esports
 • Territori i Sostenibilitat

  • Medi Ambient

   • Educació ambiental
   • Prevenció d'incendis
  • Xarxa Viària
  • Servei de Programes Europeus
 • Organismes vinculats

  • DIPSALUT, Organisme de Salut Pública
  • XALOC, Xarxa Local de Municipis
  • Conservatori de Música Isaac Albéniz
  • Patronat de Turisme Costa Brava Girona
  • SEMEGA, Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada
  • Casa de Cultura de Girona
  • Consorci Vies Verdes de Girona
  • CILMA, Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
  • Consorci Costa Brava
  • SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya
  • Consorci de les Gavarres