Delegacions

Diputats amb delegacions genèriques

Les delegacions genèriques es refereixen a una o diverses àrees determinades i estan facultades per dirigir-ne els serveis i la gestió, i per emetre resolucions mitjançant actes administratius.

Pau Presas i Bertran

Pau Presas i Bertran

President de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local i diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Maria Àngels Planas i Crous

Maria Àngels Planas i Crous

Presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat i diputada delegada d'Hisenda i Serveis Econòmics
Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Presidenta de la Comissió Informativa d'Acció Social, Salut Pública, Habitatge, Joventut i Educació
Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

President de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies i Esports i diputat delegat de Cultura

Diputats amb delegacions específiques

Les delegacions específiques són delegacions de Presidència als diputats perquè dirigeixin i gestionin determinats assumptes inclosos en cada una de les àrees de la Diputació.

Vanessa Peiró i Royán

Vanessa Peiró i Royán

Diputada delegada de Girona Excel·lent i Mercats
Alfons Casamajó i Carrera

Alfons Casamajó i Carrera

Diputat delegat de Xarxa Viària
Jordi Masquef i Creus

Jordi Masquef i Creus

Diputat delegat del Servei d'Esports
Natàlia Figueras i Pagès

Natàlia Figueras i Pagès

Diputada delegada de Recursos Humans i Habitatge
Miquel Reverter i Tres

Miquel Reverter i Tres

Diputat delegat de Assistència als Micropobles i Arxiu
Joan Plana i Sagué

Joan Plana i Sagué

Diputat delegat d'Assistència als Municipis, Serveis Generals, Suport a Entitats Locals, Noves Tecnologies i Compra Pública
Míriam Lanero i Carrillo

Míriam Lanero i Carrillo

Diputada delegada de Programes Europeus
Maite Tixis i Padrosa

Maite Tixis i Padrosa

Diputada delegada de Acció Social i Igualtat
Mònica Alcalà i Torrent

Mònica Alcalà i Torrent

Diputada delegada d'Educació i Joventut
Josep Maria Bagot i Belfort

Josep Maria Bagot i Belfort

Diputat delegat de Medi Ambient
Nil Papiol i Champagne

Nil Papiol i Champagne

Diputat delegat de ODS i Patrimoni Natural