Presidència i vicepresidències

Presidència

El president és el representant legal de la Diputació i en dirigeix el govern i l’administració. És escollit entre les diputades i diputats que componen el Ple de la corporació.

La Presidència exerceix les competències que li són atribuïdes conforme la Llei 7/1985, de 2 d’abril, així com aquelles establertes en el Reglament Orgànic de la mateixa Diputació.

Vicepresidències

Els vicepresidents substitueixen el president en cas de vacant, absència o malaltia, segons l’ordre de nomenament. El president els designa lliurement entre els membres de la Junta de Govern.

Pau Presas i Bertran

Pau Presas i Bertran

Vicepresidència 1a
Gemma Geis i Carreras

Gemma Geis i Carreras

Vicepresidència 2a
Maria Puig

Maria Puig i Ferrer

Vicepresidència 3a
Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Vicepresidència 4a