Habitatge

Des del servei d'habitatge de la Diputació de Girona oferim als ens locals de la demarcació suport en el disseny i el desplegament de les polítiques locals d'habitatge per tal d'apropar-nos a poder garantir el dret a un habitatge digne, adequat i sostenible.

Els objectius principals del Servei són els següents:

 • Impulsar, fomentar i incentivar la planificació de les polítiques d'habitatge en l'àmbit local.
 • Donar suport a les polítiques socials d'habitatge per respondre a les necessitats de la població més vulnerable.
 • Promoure la formació del personal tècnic i els càrrecs electes dels ens locals i comarcals en l'àmbit de l'habitatge.
 • Facilitar la informació de la normativa vigent per als ajuntaments.
 • Articular la prestació del servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge.
 • Fomentar el treball en xarxa de les diferents administracions.

Accions que es desenvolupen (actuacions principals):

 • Prestació de servei d'assessorament en habitatge.
 • Prestació del pla de serveis en l'àmbit de l'habitatge
 • Suport econòmic al desenvolupament de les polítiques locals
 • Prestació dels serveis d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge
 • Programa d'estalvi energètic i pobresa energètica
 • Programa de formació anual.

Serveis i activitats

Estudis

El foment de l'anàlisi de dades, l'augment del coneixement de les polítiques d'habitatge local i l'aportació de coneixement, per promoure la transferència d'experiència i visibilitzar la transversalitat de les actuacions locals en habitatge, són accions que s'emmarquen en els objectius principals de la secció d'Habitatge de la Diputació de Girona.

En aquest apartat trobareu informació sobre estudis en els quals la secció d'Habitatge ha col·laborat de manera directa o indirecta.

Estudis

Informes de gestió anuals

Dades de contacte