Habitatge

Des del servei d'habitatge de la Diputació de Girona oferim als ens locals de la demarcació suport en el disseny i el desplegament de les polítiques locals d'habitatge per tal d'apropar-nos a poder garantir el dret a un habitatge digne, adequat i sostenible.

Els objectius principals del Servei són els següents:

 • Impulsar, fomentar i incentivar la planificació de les polítiques d'habitatge en l'àmbit local.
 • Donar suport a les polítiques socials d'habitatge per respondre a les necessitats de la població més vulnerable.
 • Promoure la formació del personal tècnic i els càrrecs electes dels ens locals i comarcals en l'àmbit de l'habitatge.
 • Facilitar la informació de la normativa vigent per als ajuntaments.
 • Articular la prestació del servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge.
 • Fomentar el treball en xarxa de les diferents administracions.

Accions que es desenvolupen (actuacions principals):

 • Prestació de servei d'assessorament en habitatge.
 • Prestació del pla de serveis en l'àmbit de l'habitatge
 • Suport econòmic al desenvolupament de les polítiques locals
 • Prestació dels serveis d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge
 • Programa d'estalvi energètic i pobresa energètica
 • Programa de formació anual.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte