Servei d'Esports

El Servei d’Esports contribueix al foment i la promoció de l’activitat fisicoesportiva per a la millora de la qualitat de vida com a eina de promoció esportiva, turística, econòmica i de cohesió social.

Les principals línies d’actuació són:

  • Suport a la dinamització de l’esport als municipis i a les entitats esportives.
  • Col·laboració en aquelles activitats fisicoesportives adreçades als diferents col·lectius de ciutadans i ciutadanes.
  • Contribució a la recerca i millora de la formació dels agents esportius locals.
  • Impuls d’una taula provincial de tècnics esportius.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte