Servei d'Enginyeria - Protecció Civil

El Servei d’Enginyeria porta a terme l’assessorament dels municipis de les comarques gironines en matèria d’enginyeria civil.

També col·labora en la redacció de projectes, la direcció d’obres i la gestió tècnica i econòmica en aquest camp.

A més, fa inspeccions d’obres i la fiscalització de certificacions d’obres del PUOSC.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte