Servei d'Arquitectura

El Servei d’Arquitectura porta a terme l’assessorament dels municipis de les comarques gironines en matèria d’arquitectura i urbanisme. També col·labora en la redacció de projectes, la direcció d’obres i la gestió tècnica i econòmica en aquest camp.

Aquest departament té com a primers destinataris de la seva actuació els municipis de les comarques gironines.

Aquesta mateixa capacitació es posa també a l’abast dels diferents departaments de la Diputació en actuacions que els són pròpies i els organismes externs en els quals la Diputació té cert grau de vinculació institucional.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte