Assistència i Cooperació als Municipis

Assistència i Cooperació als Municipis té la funció de donar suport als ens locals gironins, sobretot als ajuntaments, aportant fons econòmics en funció de programes generals i específics, i també oferint alguns serveis de suport i assessorament en determinades matèries de l'àmbit d'actuació municipal.

Les actuacions de major dotació econòmica que gestiona són el pla de finançament municipal, anomenat Fons de Cooperació Econòmica, les subvencions per a actuacions municipals per nevades o per a inversions municipals en cementiris, ajuts per a despeses municipals extraordinàries i els convenis de suport econòmic als consells comarcals.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte