Assistència i Cooperació als Municipis

El Servei d'Assistència i Cooperació als Municipis té la funció de donar suport als ens locals gironins, aportants fons econòmics en funció de programes generals i específics, i també oferint alguns serveis de suport i assessorament en determinades matèries en l'àmbit d'actuació municipal.

Els objectius estratègics del mandat 2024-2027 són:

  • Contribuir a la suficiència econòmica i autonomia financera dels ens locals gironins per a la prestació dels serveis municipals.
  • Ampliar els serveis d'assistència en àmbits de competència municipal.
  • Ampliar l'àmbit del Servei d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris.

Serveis i activitats

Informes de gestió anuals

Dades de contacte