Casa de Cultura

La Diputació de Girona posa a disposició de la ciutadania l'equipament Casa de Cultura per satisfer les necessitats que es manifesten des de diversos sectors de la societat amb la finalitat de fomentar les activitats socials i culturals.

Web del Servei

Es consideren objectius prioritaris:

  • Donar suport al teixit associatiu i afavorir l'activitat associativa d'entitats i col·lectius de la demarcació de Girona.
  • Fomentar el treball conjunt entre els agents implicats.
  • Possibilitar la celebració de reunions, trobades, seminaris, conferències, exposicions, tallers i exhibicions per part de les entitats i la ciutadania.

Serveis i activitats

Dades de contacte