Biblioteques

L’objectiu del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona és:

  • L’assessorament i la col·laboració amb els ajuntaments en la creació i el manteniment dels equipaments i serveis bibliotecaris que responguin al marc legal i a les necessitats específiques municipals.
  • El suport metodològic i tècnic a les biblioteques públiques pel que fa a innovació, disseny i prestació de serveis de qualitat.
  • La creació de mecanismes i eines per potenciar i facilitar la cooperació entre les biblioteques per fer més rendibles els recursos públics.

Les línies estratègiques del servei, marcades pel darrer pla estratègic, es concreten en:

  • Consolidar la xarxa de biblioteques de la província de Girona,
  • Ajustar el model de gestió de la central a les demandes de l’entorn.
  • Innovar en la creació i la millora de nous serveis.
  • Ser un referent en matèria de suport bibliotecari en el territori.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte