Codi de conducta dels alts càrrecs

La Diputació de Girona va aprovar, el 15 de maig de 2018, el Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms d'acord amb el model de Codi de conducta dels alts càrrecs proposat pel grup de treball de la Xarxa de Governs Transparents, del qual la Diputació de Girona forma part juntament amb la resta de diputacions provincials, així com les principals entitats municipalistes de Catalunya.

En aquest espai també s'hi poden trobar els acords d'adhesió al Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms adoptats pels òrgans col·legiats dels seus ens dependents i vinculats, així com els codis de conducta dels ens a qui correspon aprovar els seus propis codis ètics i mecanismes de vigilància, control i supervisió per a la prevenció del delicte, d'acord amb les disposicions introduïdes per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal.