SEMEGA

Els Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA) de la Diputació de Girona es van crear l'any 1970 amb l'objectiu de donar suport al sector ramader de les comarques gironines mitjançant activitats d'assessorament tècnic, de desenvolupament tecnològic i de formació i divulgació. Actualment, SEMEGA és una entitat pública empresarial que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat i disposa d'una unitat d'experimentació i de pràctiques a la Finca Camps i Armet, a Monells, on efectua tasques de control lleter i impulsa la millora genètica del boví gironí mitjançant un programa de testatge de braus dut a terme en col·laboració amb altres centres de diferents comunitats autònomes. També treballa en el trasplantament embrionari i fomenta les races autòctones, com ara la ripollesa en oví.


La Finca Camps i Armet de Monells, seu del Campus Agroalimentari de Girona, acull també les oficines i les granges de SEMEGA.