Arxius i Gestió de Documents

El Servei d’Arxius i Gestió de Documents gestiona, tracta i custodia la documentació generada o rebuda per la Diputació de Girona al llarg de la seva història fins a l’actualitat i la posa a disposició del públic.

Abasta el període cronològic comprès entre el s. X i el s. XXI, i ocupa més de tres quilòmetres de prestatgeria.

Aquest servei té assignades les competències legals establertes en matèria d’arxius i gestió documental que corresponen a la Diputació com a corporació pública de caràcter territorial que gestiona els interessos econòmics i administratius de les comarques gironines.

Web del Servei d’Arxius

Els objectius generals d’aquest servei són:

  • Organitzar, classificar, descriure, conservar i fer accessible la documentació que custodia.
  • Definir, implantar i mantenir el sistema de gestió de tota la documentació de la Diputació de Girona des del moment de la seva producció o rebuda a les diferent àrees administratives fins al seu ingrés a l’Arxiu General.
  • Vetllar per la conservació i difusió del seu propi patrimoni documental i col·laborar amb altres administracions i/o particulars en la preservació i conservació del patrimoni documental de les comarques gironines.
  • Assistir i cooperar amb els ajuntaments en matèria d’organització d’arxius i implantació de sistemes de gestió de documents.

Serveis i activitats

Dades de contacte