Tresoreria

Constitueixen la Tresoreria tots els recursos financers, en diners, valors o crèdits, de la Diputació de Girona, tant per a operacions pressupostàries com per a operacions extrapressupostàries.

De les funcions de la Tresoreria de la Diputació podem destacar les següents:

  • Custòdia de tots els fons de la Diputació. Aquesta custòdia es fa a través de dipòsits bancaris.
  • Realització de tots els pagaments i cobraments.
  • Gestió de les operacions de crèdit.
  • Control de les bestretes de caixa fixa.
  • Gestió de la disponibilitat de recursos resultant de l’execució de l’activitat econòmica de la Diputació.

Dades de contacte