Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local